English Deutsch
ФИРМЕН ПРОФИЛ

   Фирма "Плантабул" ООД е създадена през 1999 г. в резултат на 30-годишния опит на основателите й в сферата на билкарството. Специализирана е в изкупуването, преработката и износа на диворастящи и култивирани билки, сухи плодове, орехи и орехови ядки.

   "Плантабул" ООД е сред водещите български фирми в този бранш. Фирмата притежава две бази – в гр. Шумен се намира "Фабриката за преработка на ядкови плодове", предназначена за преработката на орехови ядки, сертифицирана по HACCP, а в с. Каспичан е ситуирана базата за изкупуване и преработка на билки и технически култури. И двете бази са оборудвани с модерна техника, необходима за преработката на суровините и за постигането на качество, отговарящо на Европейските стандарти – фотосортираща машина за сортиране на орехова ядка по цвят, линия за рязане на билки, преси, обезпрашаващи машини, и др.
   "Плантабул" ООД сертифицира Каспичанско-Провадийския масив като екологично чист район и получава сертификат съгласно Регламентите на Европейския съюз (ЕЕС) No.834/2007 и 889/2008 за биологично събиране, преработка и търговия на около 60 вида диворастящи растения. Сертифицирането се извършва от "Балкан Биосерт" ООД, гр. Пловдив, в тясно сътрудничество с ИМО, Швейцария.

   "Плантабул" ООД провежда активни дейности за популяризиране на своите продукти – участия в конференции и срещи на международно ниво и в световни специализирани изложения (BioFach, ANUGA, SIAL).
Почувствайте чистотата и силата на българската природа в нашите продукти